Giải pháp Quản lý dữ liệu chấm công từ xa | Quan ly du lieu cham cong

Quản lý dữ liệu chấm công từ xa, đa điểm

Giải pháp Quản lý  dữ liệu chấm công  từ xa, chấm công đa điểm tại nhiều nơi

Giải pháp chấm công đa điểm hay còn gọi giải pháp chấm công quản lý từ xa. Để ứng dụng được giải pháp này cần thực hiện những bước sau:

I. Yêu cầu giải pháp

- Đối với những cửa hàng có nhiều chi nhánh, công ty có các trụ sở tại các địa điểm, vị trí khác nhau, yêu cầu có một giải pháp tổng thể quản lý toàn diện công tác chấm công cho toàn bộ công nhân viên của toàn công ty.

II. Yêu cầu về thiết bị và phần mềm

a. Thiết bị

- Máy chấm công hỗ trợ kết nối TCP/IP.

- Chi nhánh có hệ thống mạng LAN kết nối đến internet

- Chi nhánh có moderm internet có thể mở nhiều port.

b. Phần mềm

- Trung tâm cài đặt phần mềm chấm công

- Sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server

III. Giải pháp tổng hợp dữ liệu về trung tâm

- Tại các chi nhánh, máy chấm công vân tay được lắp đặt và đăng ký dấu vân tay của tất cả công nhân viên để công nhân viên chấm công bình thường. Máy chấm công được kết nối với hệ thống mạng nội bộ trong văn phòng tại chi nhánh thông qua dây mạng.

- Tại các chi nhánh, máy chấm công được đưa lên Internet bằng cách NAT port moderm, tương ứng với một cổng sẽ trỏ về một máy chấm công trong hệ thống mạng LAN. Hoặc chi nhánh có thể dùng IP tĩnh, nhưng sẽ tốn thêm một khoảng chi phí hàng tháng.

- Tại văn phòng trung tâm, phần mềm chấm công được cài đặt. Nhân viên quản lý phần mềm xây dựng cây thư mục gồm tên tổng công ty và tên các chi nhánh. Sau đó khai báo và đăng ký toàn bộ địa chỉ IP của các máy chấm công ở các chi nhánh khác nhau lên phần mềm. Tải toàn bộ dữ liệu người sử dụng (dữ liệu vân tay, ID của các công nhân viên tại các chi nhánh) về phần mềm sửa lại họ tên và đưa vào các phòng ban của các chi nhánh khác nhau.

- Tại văn phòng trung tâm, nhân viên quản lý phần mềm cài đặt ca làm việc cho từng bộ phận của từng chi nhánh và sắp xếp lịch trình làm việc cho nhân viên ở các chi nhánh khác nhau.

- Hàng ngày, nhân viên quản lý phần mềm chấm công kết nối với từng máy chấm công ở các chi nhánh để tải dữ liệu chấm công của các công nhân viên tại các chi nhánh về cơ sở dữ liệu của phần mềm tại văn phòng trung tâm và xem giờ vào, ra cũng như công của từng công nhân viên tại các chi nhánh.

Hỗ trợ trực tuyến: (04) 3224 2999 - 0915 807 986 - 0932 339 112

 

 

Danh mục hiện tại chưa cập nhật sản phẩm. Vui lòng chọn danh mục khác.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: